Video

video

VHS-kassett matas in i spelare.

På videosidan har vi VHS-och Video 8 samt Hi8 och DV-maskiner där vi kör allt från semesterfilmer till gamla företagsfilmer. Detta är ett bra sätt att få backup på sina gamla filmer som ligger och förstörs i någon låda.
(Just magnetiska material är bland det första som förstörs vid långtidslagring och det är svårt att hitta maskiner att spela banden i.)

Det är framförallt två format som vi använder oss av; MPEG2 eller MP4.

MPEG2 ska du använda om du har en gammal DVD-spelare eller en lite äldre dator. Den här filen blir större i utrymme än vad en MP4-fil blir.

MP4 är numer standard och används på nyare datorer och även ”nya” dvd-spelare. (brukar finnas en liten logga MP4 på framsidan av dessa spelare)
MP4-filer blir ca en tredjedel i storlek mot en MPEG2-fil. Det är även den mest vanliga filen när vi skickar videoklipp till varandra på nätet via Facebook, Instagram m.m.