Video

video

VHS-kassett matas in i spelare.

På videosidan har vi VHS-och Video 8 samt Hi8 och DV-maskiner där vi kör allt från semesterfilmer till gamla företagsfilmer. Detta är ett bra sätt att få backup på sina gamla filmer som ligger och förstörs i någon låda.
(Just magnetiska material är bland det första som förstörs vid långtidslagring och det är svårt att hitta maskiner att spela banden i.)