Nyheter

2019-03-20

Under fliken Kontakt hittar ni våra olika utbildningskoncept som vi erbjuder dig som företag, myndighet, politiker, tjänsteman eller övrig aktör.

Gör som alla andra – Anlita Accessum för en workshop eller föreläsning.


Pressmeddelande den 31 oktober 2018

Accessum fyller 10 år och bjuder in till Öppet hus 29 nov kl.13-16

Accessum firar 10 år som Arbetsintegrerat socialt företag. Företaget erbjuder tjänster inom digitalisering, tillgänglighetsinventering samt säljer upprustade återbrukade cyklar. Ett företag som gör nytta för individ och samhälle. Väl värt att fira och därför anordnas Öppet hus för inbjudna politiker, tjänstemän och allmänt intresserade – ta möjligheten att titta runt i lokalerna och ställ frågor om de olika verksamheterna och prata med våra medarbetare.

Accessum startade för 10 år sedan på arbetstagarnas initiativ, och knoppades då av från Västerås stad. Personalen har funktionshinder av olika slag, vilket utgör grunden i företaget och sätter förutsättningarna för hur Accessum vill och kan arbeta.

Regeringen har uppmärksammat vikten av att företag som ACCESSUM finns och har tagit fram en samlad strategi för att främja det sociala företagandet.

Strategin har som mål att stärka utvecklingen av sociala företag, så att dessa bättre kan delta i att lösa utmaningar i samhället, samt bidra till att offentlig sektor uppmärksammar och använder socialt företagande och sociala företag som värdefulla aktörer i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Strategin finns att ta del av hos oss under dagen samt vår styrelseordförande Annika Lind, som gärna diskuterar hur situationen ser ut här i Västmanland.

För mer info:

www.accessum.se

Erica Andersta: erica.andersta@accessum.se 073-554 32 46

Christer Larsson: christer.larsson@accessum.se 073-994 24 79

Annika Lind: annika.lind@vlbf.se 0702-97 87 91

 

Accessum digitaliserar, bild, video och dokument åt alla som behöver ta hand om sitt gamla analoga material. Accessum hjälper till med att förbättra tillgängligheten i verksamheter, byggnader eller utemiljö genom enklare inventeringar med åtgärdsförslag. Accessum driver även CykelAccess som rustar upp återbrukade cyklar i nära samarbete med Mimer, VAFAB och Polismyndigheten.