Om Accessum

Vision och mål

De grundläggande målen med Accessums verksamhet är att ge personer med funktionsnedsättningar möjlighet till ett anpassat arbete och att försöka hjälpa samhället att bli mer tillgängligt. Detta gör vi genom att arbeta med tillgänglighet samt med digitalisering av arkivdokument, foton, videoband m.m.

Historia

medarbetare

Tre anställda i den tidigare kommunala verksamheten Adacta frågade Västerås Stad om möjligheten att få knoppa av verksamheten till en ekonomisk förening. Detta bifölls och Accessum startade sin verksamhet den 1 januari 2008.
Skälet till avknoppningen var att de tre som startade föreningen ville få möjligheten att verka som ett socialt företag på en öppen marknad och att detta skulle kunna gynna föreningen och dess anställda i framtiden.

Alla anställda och de tidigare kommunala basuppdragen följde med över i den nybildade föreningen. Inredning och lokaler övertogs för marknadsmässigt pris. Första tiden var krävande eftersom ekonomisystem, lönesystem, personalfrågor och mycket annat nu måste skötas i egen regi.

Några större projekt startades de första två åren i samarbete med Västerås Stad vilket gav välbehövliga extrainkomster. Tillgänglighetsfrågorna var vid denna tid ”heta” och både inventeringsarbeten och kurser för bland annat kommuner genomfördes under de följande åren, förutom basverksamheten.
Av de tre som från början startade föreningen är två kvar och nu har fler av de anställda kommit med som medlemmar.

Föreningen har nu åtta medlemmar och fyra av dessa sitter i styrelsen. (Och ytterligare en är adjungerad)