Socialt företag

socialtföretag_stor

Digitalisering av gamla glasnegativ.

Vi är ett kooperativt arbetsintegrerande socialt företag som bedriver näringsverksamhet. Det innebär att merparten av medarbetarna är medlemmar i kooperativet och eventuell vinst återinvesteras i den egna verksamheten.

Vi är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet och konkurrerar med andra företag på marknaden. Vi har här dubbla funktioner – dels sälja tjänster på en marknad och dels erbjuda platser för habilitering.

Affärsverksamheten i företaget skapar möjlighet för vårt sociala mål, som är sysselsättning för personer med funktions-nedsättningar.

Vårt sociala och samhällsnyttiga mål genomsyrar verksamheten.

En av våra styrelseledamöter är även medlem i styrelsen för Coompanion Västmanland.
Accessum har undertecknat den s.k. LÖKEN – en lokal överenskommelse mellan Västerås Stad och civilsamhället.